Philips Cao

Afgelopen vrijdag heeft de VHP2 samen met de andere vakorganisaties en Philips een Cao-akkoord bereikt.

2 weken geleden lieten onze leden in ruime meerderheid weten dat ze het met de VHP2 voorstellen eens waren.

Conform de eerder gemaakte afspraken hebben we ervoor gekozen om een Cao-akkoord te sluiten dat zich tot de essentie beperkt. De meer inhoudelijke onderwerpen gaan we middels Co-creatie verder uitwerken. Voor het proces van Co-creatie hebben we binnenkort een kennismaking met kandidaten uit een short list van onafhankelijke procesbegeleiders. Deze procesbegeleider zal ons helpen de onderwerpen te definiëren en goede procesafspraken met elkaar te maken. Het is van belang dat VHP2 leden daarin participeren. De manier waarop dat gaat gebeuren moet nog worden bepaald maar ik stel het bijzonder op prijs als je via Surveymonkey aangeeft dat je in het proces van Co-creatie wilt participeren en als het kan welk onderwerp je bijzondere belangstelling heeft. 

Het akkoord van afgelopen vrijdag houdt in:

  1. Looptijd is 1-1-2017 tot en met 31-12-2017
  2. De lonen worden structureel verhoogd:      - per 1-2-2017 met 0,5%      - per 1-12-2017 met 1,5%
  3. De tekstaanpassingen zoals die door Philips waren voorgesteld zijn akkoord.      De belangrijkste zijn:      - de systematiek van het variabel salaris wordt aangepast aan de global policy van Philips      - de afspraken over de WW-financiering worden aangepast aan het advies van de STAR d.d. 24-11-2015
  4. Vakorganisaties gaan participeren in een werkgroep om uitvoering en communicatie van Annual Incentive policy te optimaliseren.
  5. De adressen van de vakorganisaties worden in de cao opgenomen.
  6. Over de vorm van de arbeidsovereenkomst in artikel 3.1 lid 2 zal in het verslag  worden opgenomen wat de praktijk is, namelijk dat er alleen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten gebruik wordt gemaakt indien dat gezien de aard van de functie of het project nodig      wordt geacht. Uitdrukkelijk is het niet de praktijk bij Philips dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gebruikt al verkapte proeftijd.

Ad 1 en 2) Onze loonvraag was 2,5 %. In onze voorstellen refereerde ik ook aan de afspraken die we in aanpalende sectoren hebben gemaakt. De gerealiseerde verhoging van 2,0 % overstijgt deze afspraken en is mede om die reden alleszins verdedigbaar. De looptijd van 12 maanden is relatief kort. Het dwingt ons wel om het proces van Co-creatie voortvarend op te pakken.

Ad 3) De meeste leden gaven eind 2016 aan dat de wijziging in de Variabel Salaris regeling een verbetering is. Dat komt omdat men ziet dat de kans op uitbetaling toeneemt. De berekening van Philips wijst uit dat de nieuwe regeling gemiddeld tot 0,6 % meer uitkering aan werknemers  zou leiden. De gewijzigde regeling heeft weliswaar nog steeds veel verschillende lines of sight maar Philips heeft ons toegezegd, en dat gaan we ook in werkgroep verband volgen, dat een betere uitrol en communicatie van de gewijzigde regeling tot een breder draagvlak moet leiden. Philips heeft erkend dat de communicatie en de deployment afgelopen jaren beter had gemoeten.

In de uitwerking van het Sociaal Akkoord over de reparatie van de WW/WGA heeft de Stichting van de Arbeid afgesproken dat werkgevers het wettelijke deel van de WW premie blijven betalen en dat werknemers het bovenwettelijke deel voor hun rekening gaan nemen. Dat houdt de gebruikelijke opbouw per dienstjaar en het derde WW-jaar in. Dat geldt ook voor de daaraan gekoppelde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Deze premie zal naar verwachting bij de start van de regeling circa 0,3 % bedragen. De eerder gemaakte afspraak over een 50/50 verdeling hebben we om die reden aangepast.

Al met al leg ik de gemaakte afspraken positief aan je voor. Ik zie met name ernaar uit om de komende tijd samen met jullie op een vernieuwende manier  aan de volgende Cao te werken.

maandag 30 januari 2017

vorige  terug naar overzicht