Principe akkoord Innolux

Zoals aangegeven in mijn nieuwsbrief van 18 juli jl. is er weer onderhandeld tussen de vakorganisaties VHP2 en FNV enerzijds en jullie werkgever anderzijds.

Omdat niet iedereen de gezamenlijke ledenvergadering van 20 juli heeft kunnen bijwonen informeer ik jullie ook nog schriftelijk over het principeakkoord dat wij met Innolux hebben bereikt.

Dit akkoord houdt in dat er een salarisverhoging volgt per 1 augustus 2016 van 1,7%. Dit is in lijn met de gemiddelde loons-verhogingen van de Cao’s die in 2016 zijn afgesloten (NB: In dit gemiddelde zijn dus niet mee genomen de branches/sectoren/bedrijven waar geen Cao is afgesloten en waar dus ook geen verhogingen zijn toegekend) Daarnaast is afgesproken dat vakorganisaties de gelegenheid krijgen om zich binnen de onderneming te presenteren.  Gedacht wordt om in de 2de helft van 2016 samen met de werkgever een presentatie te geven over duurzame inzetbaarheid en met name de noodzaak om aan je eigen ontwikkeling te werken. Het wordt steeds belangrijker om te werken aan je eigen inzetbaarheid; al was het alleen maar omdat WW-uitkeringen gekort worden en ontslagvergoedingen lager worden.

Dit resultaat leg ik met een positief advies aan jullie voor en mijn collega van het FNV zal dit ook doen.

vrijdag 22 juli 2016

vorige  terug naar overzicht