Principe akkoord Metalektro Cao

Met de VHP2 Cao commissie Metalektro is kort geleden afgestemd om het Cao overleg met FME te hervatten. Op 1 februari jl. hebben de gezamenlijke vakorganisaties aan FME laten weten dat we op de uitnodiging voor hervatting van het overleg ingaan.

In de vroege ochtend van 11 februari hebben we met FME een principeakkoord voor een nieuwe Cao bereikt. Dat is goed nieuws voor jullie en de werkgevers en het brengt de broodnodige rust terug in deze voor de Nederlandse economie zo belangrijke sector.

De Cao heeft een looptijd van 1 mei 2015 tot 1 juni 2018. Naast het loon hebben we afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie, werktijden en de WW.

DUURZAME INZETBAARHEID

 

Opleidingen

Voor alle werknemers zal in de sector een ontwikkelingsproeftuin worden ingericht. Er wordt met een persoonlijk opleidingsbudget van € 1.000,- per werknemer geëxperimenteerd. Voor dit project is in totaal € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Het gaat nadrukkelijk om opleidingen die de inzetbaarheid van werknemers in de ruimste zin van het woord bevorderen. Naast deze experimenten worden 500 vouchers van € 1.500,- beschikbaar gesteld. Met deze vouchers kunnen werknemers bij A+O een aanvraag indienen in het kader van duurzame loopbaanontwikkeling.

 Opleidingsdagen

De 2 opleidingsdagen in de Cao worden vanaf nu structureel. Bovendien kunnen deze dagen tot maximaal 5 dagen worden opgespaard.

 E-learning

De stichting A+O zal kortdurende e-learning modules ontwikkelen.

 Mentor

A+O zal ondernemingen ondersteunen om mentoren in te zetten om instromers en WAJONGERS te begeleiden.

 WERKTIJDEN SOCIALE INNOVATIE

 We hebben een project sociale innovatie afgesproken. Doel hiervan is dat werkgevers, ondernemingsraden en vakorganisaties met elkaar in gesprek gaan over (technologische) ontwikkelingen in de sector en wat deze ontwikkelingen voor werkgevers en werknemers betekent.

 Vierdaagse werkweek

Doel is om voor werknemers met een fulltime dienstverband 4 dagen werken mogelijk te maken. Hiervoor kunnen werknemers niet allen beschikbare vakantie- en roostervrije uren kunnen gebruiken maar ook vrije meeruren.

  Kopen verlof / roostervrije uren

Het aantal vakantiedagen dat de werknemer kan kopen wordt van 6 verhoogd naar 10. De werkgever kan tegen uitbetaling het aantal roostervrije uren vaststellen op een lager aantal dan 104 uren (13 dagen), dus ook op 0.

 WW

 Afgesproken is om de afspraken uit het sociaal akkoord over de reparatie van de publieke WW via een private aanvulling te regelen. De premies voor het private deel komen voor rekening van de werknemer.

 Het salaris

Een collectieve structurele verhoging  van 5,9 % verdeeld over 37 maanden:

2,1 % per 1-4-2016

0,5 % eenmalig in juni 2016

1,25 % per 1-1-2017

0,6 % eenmalig in maart 2017

1,0  % per 1-8-2017

1,55 % per 1-1-2018

 € 91.000,- en hoger

Voor werknemers met een inkomen van € 91.000,- en hoger gelden de afspraken over het salaris niet. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt vanaf 2016 wel het grensbedrag van € 91.000,- verhoogd met de afgesproken Cao-verhoging.

 Waardering van de afspraken

De gemaakte afspraken over duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie, werktijden, de WW en het loon komen in grote mate overeen met onze voorstellenbrief die wij namens jullie begin 2015 naar de FME hebben gestuurd. Om die reden leggen wij deze afspraken met een positief advies ter instemming aan jullie voor. Het was een lange weg om daar te komen. Met name FNV en CNV leden hebben langdurig acties gevoerd om de werkgevers van het belang van goede Cao-afspraken te overtuigen. Jullie hebben ons regelmatig laten weten dat jullie met de strijdpunten van de productiewerknemers solidair zijn ondanks dat deze onderwerpen voor jullie eigen positie nauwelijks relevant zijn. Het is ons weliswaar niet gelukt om de verhogingsgrens van € 91.000,- uit de Cao te schrappen. Het is wel gelukt om deze grens voortaan te indexeren waardoor de groep die deze afspraak betreft door de collectieve verhogingen niet gaat toenemen.   

 Hoe nu verder?

We sturen jullie binnenkort een stemformulier. Daarnaast gaan we dit akkoord nog met de leden van onze Cao-commissie bespreken. Als jullie behoefte hebben aan een bijeenkomst om over het akkoord te spreken dan horen we dat graag. Reacties over het akkoord van welke aard dan ook zijn welkom.

donderdag 11 februari 2016

vorige  terug naar overzicht