principe akkoord PostNL

Op 25 april jl. hebben wij jullie geïnformeerd over het principe akkoord dat de vakorganisaties VHP2, FNV, BVPP en CNV hebben gesloten met PostNL. Wat hield het akkoord ook al weer in?

Naast het feit dat loonsverhogingen in procenten in plaats van centen zijn afgesproken (1,5% over 15 maanden), is de afspraak gemaakt dat zowel differentiatie als flexibilisering van de CAO voor de komende onderhandelingen wordt bestudeerd met de intentie om de volgende CAO (ingaande 1 april 2017) een stuk flexibeler en modern te maken. In het principe akkoord is  door de inzet van de VHP2 /Young PostNL-delegatie een verdere stap (bovenop de al bestaande CAO a la Carte afspraken) richting flexiblisering gezet. De mogelijkheid wordt geboden aan medewerkers om vakantiedagen te kopen en (met als bestedingsdoel Opleidingen) vakantiedagen te verkopen. Voor de volledige tekst van het principe akkoord zie hier

dinsdag 10 mei 2016

vorige  terug naar overzicht