Principe akkoord Sociaal plan Stork

Stork heeft vakorganisaties eind 2016 laten weten dat er in 2017, als gevolg van het wegvallen van werk, arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. De ondernemingsraden van STS en Power Services zijn om advies gevraagd en de vakbonden hebben onderhandeld over een Sociaal Plan. Op 20 december jl. is er een principe akkoord bereikt tussen vakorganisaties en Stork over een Sociaal Plan 2017. Het akkoord is een verbeterde versie van het laatste sociaal plan. Het akkoord treft u hier aan.

De verbeteringen op een rij:

-          Bemiddeling naar ander werk binnen of buiten Stork wordt  maximaal 12 maanden (was 9 maanden);

-          Geen betaling in termijnen, maar uitkering van de ontslagvergoeding ineens bij einde dienstverband;

-          Diegenen die VEP Surplus rechten hebben krijgen een extra uitkering mee van 60% van de contante waarde hiervan (VEP = Voorwaardelijk Extra Pensioen).

-          Als men de fiscale mogelijkheden wil benutten om dit deel (of meer) te bestemmen voor pensioen, kan men fiscaal pensioenadvies inwinnen tot een maximum van 750,= euro. 

-          Nieuwe afspraken bij maximering ontslagvergoeding ouderen (als de ontslagvergoeding hoger is dan 100% van het loon dat men had verdiend als men in dienst was gebleven tot AOW leeftijd)

  • Keuze tussen opnemen vervroegd pensioen óf alleen WW en IOW uitkering in berekening maximering. De werknemer bepaalt dus zelf of hij al of niet gebruik maakt van vroegpensioen. Bij keuze vervroegde pensioenregeling wordt het VEP (Stork en CAO deel voorafgaand aan AOW) voor maximaal 72,5 procent van het loon gekort. Stork zal dan wel de VEP Surplus opbouw voortzetten en zal de pensioenpremie die nodig is om ook de PME opbouw voort te zetten, compenseren. Daarnaast wordt de WW en IOW gekort.
  • Bij keuze uitkering met uitsluitend aftrek WW en IOW krijgt men een hoger bedrag mee, maar het VEP Surplus vervalt en er wordt geen pensioenpremie door Stork gecompenseerd.  Men moet daar dan zelf voor zorgen.

 Het laatste sociaal plan kende al een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule (bruto maandsalaris maal 0,5 tot 2 maanden per dienstjaar) en hulp bij het vinden van ander werk, waaronder salarisgaranties, vergoeding van eventuele verhuiskosten en opleidingen. Ook is geregeld dat studieschulden vervallen, jubilea tot 6 maanden na einde dienstverband uitgekeerd worden, ook dienstjaren op uitzendbasis meegenomen worden en vaste toeslagen meetellen bij de bepaling van het salaris. Het Sociaal Plan loopt van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

 

dinsdag 3 januari 2017

vorige  terug naar overzicht