Sociaal plan Eaton

De directie van Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V., verder te noemen Werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben op 8 april 2014 overeenstemming bereikt over het Sociaal Plan, wat is bedoeld ter opvang van de voor het betrokken personeel nadelige gevolgen van de plaatsvindende aanpassing van de personeelsorganisatie, zoals verwoord in de adviesaanvragen aan de Ondernemingsraden, gedateerd 10 december 2013, 13 december 2013 en 24 januari 2014.

Het volledige Sociaal plan is terug te vinden achter de login

vrijdag 2 mei 2014

vorige  terug naar overzicht