Stand van zaken Cao Philips Lighting

In de afgelopen weken hebben we met Philips Lighting meerdere keren overleg gevoerd over een nieuwe Cao. De gesprekken verliepen in een constructieve sfeer en naast het uitwisselen van de wederzijdse standpunten en belangen hebben we op diverse onderdelen toenadering gevonden.

Op 13 februari jl. spraken we opnieuw met elkaar. De uitkomst van het overleg is dat we afgesproken hebben om het overleg kort op te schorten om het nodige huiswerk te verrichten om alsnog te overeenstemming over een nieuwe Cao Lighting te kunnen komen.

Vooral omdat de losse elementen van de toekomstige Cao nog geen samenhangend geheel vormen voegt het weinig toe om in dit stadium over de inhoudelijke vorderingen te rapporteren. We gaan ervan uit dat we jullie na de hervatting van het overleg een inhoudelijke terugrapportage kunnen geven.   

dinsdag 14 februari 2017

vorige  terug naar overzicht