Een aanzegging. Wat nu?

Een aanzegging is altijd vervelend en roept veel emoties op. Twijfelen aan jezelf is het laatste wat je moet doen. Je kop in het zand steken heeft ook geen zin en brengt je niet verder. Tijd en energie steken in een juridische procedure heeft alleen zin als je  zeker  weet dat er aanwijsbare fouten zijn gemaakt en financieel veel te halen is.

Juist in deze fase moet je slagvaardig worden: nadenken over wat je wilt en op zoek naar nieuwe kansen. Gebruik daarbij je netwerk , bouw het uit en stel je  constructief op. Focus alleen op nieuw werk dat je graag wilt en kunt; kijk vooruit en niet terug.
 
Echter het kan ook zin hebben om via de begeleidingscommissie alsnog een besluit terug te laten draaien. Argumenten die voor deze commissie gehanteerd kunnen worden liggen niet op juridisch of financieel terrein.
In elk bedrijf zijn ongeschreven regels, waar je een beroep op kunt doen. Die liggen vaak op moreel of ethisch terrein. Je spreekt dan mensen aan op hun sociale gevoel en op hun geweten en maakt ze ontvankelijk voor oplossingen.
 
Alleen morele of ethische bezwaren blijken niet altijd voldoende te zijn om commissies te overtuigen. Zorg dat je in gesprek bent over nieuw werk. Ga niet alleen af op vacatures af; 'tussenoplossingen' of tijdelijke functies zijn er ook volop.
 
En tot slot...,
Blijf bouwen aan een netwerk waarin mensen zitten met  invloedrijke posities,  die overtuigd zijn van jouw kwaliteiten en toegevoegde waarde.
Verwijs bij dit soort geschillen naar deze contactpersonen en laat hen het woord doen.

(Naam het betreffende lid bekend bij de VHP2)