Een nieuwe rol - Master 55-65

Vervroegd uit dienst

Samenvatting:
Ik kreeg het voorstel om vervroegd uit dienst te treden. Door juridisch advies van VHP2 kon ik een concept beëindigingovereenkomst verder aan- vullen waarmee de werkgever akkoord ging. Ik ben zeer tevreden over de hulp die ik ontving van VHP2.

Bij aanvang besefte ik dat mijn kennis niet toereikend was om tot een goede reactie te komen op het gebied van ontslagvergoeding.

Casus:
Met dit schrijven wil ik mijn dank uitdrukken voor de hulp die ik heb ontvangen van VHP2 sinds mijn werkgever mij voorstelde om vervroegd uit dienst te treden. Bij aanvang besefte ik dat mijn kennis niet toereikend was om tot een goede reactie te komen op het gebied van ontslagvergoeding, UWV, pensioenregelingen, AOW en belasting. Ook na onderzoek via internet bleef ik met een aantal vragen zitten. Een kennis wees me erop dat VHP2 zou kunnen helpen met advies en zo zat ik al spoedig met een van hun juridische adviseur aan tafel. Deze dame legde mij precies uit waar je op moet letten en hoe je kunt komen tot een redelijke ontslagvergoeding. Dit bleek dicht in de buurt te liggen van het aanbod van mijn werkgever, wat reden voor mij was om in te gaan op het voorstel tot vervroegd uitdiensttreding. Hierop ontving ik een concept beëindigingsovereenkomst, die is doorgelezen door de juridische adviseur en van commentaar voorzien. De werkgever ging met de veranderingen akkoord en zo geschiedde. Met het aanstaande ontslag heeft de adviseur mij verder op de hoogte gebracht van de gang van zaken over inschrijving bij het UWV en aanvraag WW, fictieve opzegtermijn, sollicitatieplicht en minimalisering van de loonbelasting op de ontslagvergoeding. Al met al ben ik zeer tevreden over de hulp die ik ontving van VHP2.

Gehoor achteruit?

Samenvatting:
Mijn gehoor ging achteruit waardoor ik niet meer goed kon functioneren. Met VHP2 heb ik een strategie bedacht voor een nieuwe overeenkomst met mijn werkgever. Dat lukte.

Casus:
Mijn gehoor ging steeds meer achteruit. Op een gegeven moment ging het zo hard achteruit dat ik niet meer goed kon functioneren, en het zou alleen maar slechter worden. Toen heb ik samen met VHP2 een strategie bedacht om een goede overeenkomst met mijn werkgever te kunnen sluiten. Dat lukte in mijn geval goed ook omdat ik een zeer welwillende werkgever had.

Omgaan met veranderingen

Samenvatting:
Ik twijfelde over het volgen van loopbaancoaching via VHp2. Het leek me meer iets voor jongeren die zoeken naar ander werk. Loopbaancoaching is echter veel meer dan dat. Zo kun je ook werken aan zaken als zelfvertrouwen en assertiviteit, en de eerste tien uur zijn nog gratis ook! (De eerste 10 uur gratis worden aangeboden aan werknemers in de Metalektro) .Mijn loopbaancoach is professioneel en betrouwbaar. Ze voelt goed aan waar mijn pijnpunten liggen en deze worden door oefeningen en huiswerk adequaat aangepakt. De resultaten zijn heel merkbaar en dat motiveert mij enorm om het traject te vervolgen.

Casus:
Toen ik de uitnodiging kreeg voor loopbaancoaching via VHP2, twijfelde ik of het wel iets voor mij zou zijn. Ik dacht dat het meer voor jongere medewerkers was, die aan het begin van hun carrière staan en zoeken naar het werk dat het beste bij hen past. Loopbaancoaching blijkt echter veel meer te zijn.

Tijdens de presentatie werd duidelijk wat dat ‘veel meer’ dan inhoudt. Denk hierbij aan zaken als het vergroten van je assertiviteit, verkrijgen van meer zelfvertrouwen, omgaan met veranderingen, ontdekken waar je kracht ligt, onderzoeken waar je energie van krijgt, etc. Het werd duidelijk dat het ook goed voor mij zou zijn om hieraan deel te nemen. De coach maakte een betrouwbare en professionele indruk; met haar wilde ik dit traject wel aangaan. De gesprekken konden op locatie worden gevoerd waardoor ik het mooi kon combineren met mijn werktijden. De eerste tien uur coaching wordt gratis aangeboden (voor werknemers in de Metalectro) wat het in mijn geval nog aantrekkelijker maakt. Tien uur is vaak ook voldoende.

Aan het begin van het traject hebben we een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Hier zaten voor mij drie verbeterpunten in om beter te kunnen functioneren op mijn werk, naast het aspect van persoonlijke ontwikkeling. Eén van die verbeterpunten, het verbeteren van mijn zelfvertrouwen en meer vertrouwen krijgen in mijn kennis en kunde, kon in mijn beleving wel een steuntje in de rug krijgen. Daar wordt nu hard aan gewerkt.

Inmiddels ben ik op ongeveer de helft van het traject en ik kan niet anders zeggen dan dat het de juiste beslissing was om deel te nemen. De loopbaancoach voelt heel goed aan waar mijn pijnpunten liggen en die worden met oefeningen en huiswerk adequaat aangepakt. De resultaten zijn nu al zeer merkbaar en dat motiveert mij enorm om het traject te vervolgen. Het mooie is ook dat je het feitelijk allemaal zelf doet, weliswaar met behulp van de loopbaancoach, maar uiteindelijk neem jij de acties en kom je verder in het traject. Ik verwacht dat ik binnen het aangeboden traject mijn doelen ga halen en ik kan het iedereen van harte aanbevelen!
(Naam bekend bij de VHP2, man, technicus 55 jaar)