Een stevige start - Young professional 20-30 jaar

Nieuwe baan

Samenvatting:
Na een aanbod voor een arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever, heb ik contact gezocht met het bureau van VHP2. De juridische adviseur heeft mij snel geholpen met antwoorden op alle vragen die ik had over mijn nieuwe contract. Vragen over non-concurrentiebeding, opzegtermijn en het aanvaarden van een leaseauto. Ik was daarna voldoende geïnformeerd om de afrondende gesprekken met mijn nieuwe werkgever te voeren.

De snelheid, laagdrempeligheid en het heldere advies bij de onderhandelingen over mijn nieuwe contract, zorgen ervoor dat ik de VHP2 in een andere situatie zeker weer weet te vinden!

Casus:
Na een aanbod voor een arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever, heb ik contact opgenomen met VHP2. Ik had een aantal vragen. In de arbeidsovereenkomst bij mijn eigen werkgever stond namelijk een non- concurrentiebeding. Van de juridisch adviseurs van VHP2 wilde ik graag een inschatting in hoeverre dit beding mijn indiensttreding bij de nieuwe werkgever in de weg zou kunnen staan. Ook stond er in mijn eerste contract geen opzegtermijn, dus wilde ik graag weten welke opzegtermijn ik in acht zou moeten nemen. Tenslotte kreeg ik van de nieuwe werkgever de mogelijkheid om te kiezen voor een leaseauto ten koste van een bepaald bedrag aan bruto loon. Hierover wilde ik ook graag advies. Nadat ik mijn vragen in een email had gezet kreeg ik al heel snel een eerste reactie waarbij een van mijn vragen direct werd beantwoord. Voor de overige twee vragen zou een jurist contact met mij opnemen. Tijdens een prettig telefonisch gesprek met de jurist heb ik volgens de andere vragen kunnen bespreken en was ik daarna voor mijn gevoel voldoende geïnfor- meerd om afrondende gesprekken met de nieuwe werkgever te voeren. De snelheid, laagdrempeligheid en het heldere advies, zorgen ervoor dat ik de VHP2 in een andere situatie zeker weer weet te vinden!
(Naam bekend bij de VHP2, consultant engineering, 30 jaar)

Mentor

Samenvatting:
Ik heb een zeer fijne ervaring met het mentorschap binnen VHP2. Ik kon kiezen uit twee mentoren, beiden met een schat aan ervaring. Mijn mentor deelt zijn ervaring met mij en ik kan mijn hart luchten.

Casus:
Ik heb een fijne ervaring met het mentorschap binnen VHP2. Nadat ik mij had aangemeld voor een mentor, kon ik kiezen uit twee die elk een schat aan ervaring meebrachten en een zekere verwantschap hadden met mijn werkgever. Bij mijn mentor kan ik mijn hart luchten en hij deelt zijn verhalen en ervaring met mij.