Ledenstatus aanpassen

mutaties

Mutaties

Om onze ledenadministratie up to date te houden, kunt u wijzigingen in zowel uw privé als ook uw zakelijke gegevens aan ons melden via info@vhp2.nl. U kunt ook zelf uw gegevens aanpassen via mijn vhp2
https://mijnvhp2.rfxweb.nl/Account/Login

Wij kunnen deze niet met terugwerkende kracht verwerken en de aanpas-singen van het contributiebedrag gaan in op de eerstvolgende factuur/ incasso datum.

Naam / Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon prive
Relatienummer

Bedrijf of bedrijfsonderdeel
Vestigingsplaats/gebouw
Telefoon werk
Mobielnummer
1e emailadres
2e emailadres