Loopbaan en leven - Professional 30-45

Ontslagen

Samenvatting:
Na een conflict veranderde een voor mij prettige werkomgeving in een kil bedrijf dat een ontslagprocedure startte. Na inschakeling van de VHP2 is de afhandeling van het ontslag voor mij veel gunstiger verlopen dan ik had verwacht. Zo werd mijn ontslagvergoeding vijfmaal hoger en leverde het aanvragen van een WW-uitkering geen problemen op. Ik ben nog steeds blij met mijn lidmaatschap en de hulp van VHP2. Bedankt!

Na mijn eerste mail was ik binnen een dag gekoppeld aan een jurist. De wettelijke mogelijkheden werden vervolgens optimaal benut.

Casus:
Een half jaar voor de definitieve sluiting van een Philipsfabriek ben ik gaan werken als Inkoper bij productiebedrijf in Limburg. Een bedrijf met 200 werknemers, een mooie productportfolio en een bijzonder prettige werk- sfeer. Het ging allemaal heel goed totdat ik, na drie en een half jaar verzeild raakte in een samenwerkingsconflict wat uiteindelijk uitmondde in een machtsstrijd. Zonder verder op de details in te gaan heeft dit uiteindelijk geleid tot mijn vertrek. De eens voor mij prettige werkomgeving veranderde in een kil bedrijf dat een ontslagprocedure opstartte. Het bedrijf stuurde een brief waarin mij het conflict verweten werd en bood een schamele ontslagvergoeding. Na inschakeling van de VHP2 is de afhandeling van het ontslag (uiteindelijk via de kantonrechter) voor mij veel gunstiger verlopen dan ik had durven verwachten.

De toegevoegde waarde van de VHP2 kan ik het best omschrijven in de
volgende punten:
- Snelle behandeling van mijn eerste mailtje naar het bureau van de VHP2.
Binnen een dag was ik gekoppeld aan een jurist.
- De derde dag had ik al een afspraak op het bureau waar mijn case werd
bekeken. De jurist kon heel snel de grote lijn scheiden van alle details.
- De kennis van de wettelijke mogelijkheden zijn optimaal benut.
- Het was absoluut prettig er niet alleen voor te staan. Het feit dat een
jurist van de VHP2 de communicatie kon overnemen was een verademing
omdat je zelf teveel vanuit emoties en details wilt reageren.
- Een goed gekozen strategie waarbij het bedrijf steeds aan zet moest
blijven en een perfecte timing voor onze reacties.
- Alle schriftelijke communicatie die de jurist had voorbereid werd pas na
overleg met mij verzonden.
- De jurist had een geweldig goed onderbouwd pleidooi gemaakt voor de
rechtszaak bij de kantonrechter.

Uiteindelijk ben je wel je baan kwijt, maar de uitspraak dat het verwijtbaar handelen bij het bedrijf lag en dat de ontslagvergoeding vijfmaal hoger was dan eerst door het bedrijf was aangeboden, maakte veel goed. Ook het aanvragen van een WW-uitkering leverde hierdoor geen problemen op. Dit resultaat heb ik te danken aan de prettig verlopen professionele inzet van de jurist van de VHP2. De argumenten in het pleidooi dat het bedrijf van mij verlangde dat ik tegenstrijdig moest handelden met betrekking op mijn integriteit als inkoper heb ik nog steeds scherp op mijn netvlies. Ik ben blij met mijn lidmaatschap en de hulp van de VHP2. Bedankt!
(Naam bekend bij de VHP2, 38 jaar)

Uit de roulatie

Samenvatting:
Ik bleef langdurig ziek waardoor mijn toekomst erg onzeker werd. VHP2 heeft mij duidelijkheid kunnen geven in de veelheid van regels. Dit gaf houvast in een onzekere periode.

Casus:
Op een gegeven moment bleef ik langdurig ziek en het zag er niet naar uit dat ik ooit weer helemaal op zou knappen. Mijn toekomst was erg onzeker. VHP2 heeft mij duidelijkheid kunnen geven in de veelheid van regels en wat dat allemaal zou betekenen voor mij in mijn situatie. Daardoor kreeg ik in die onzekere periode toch duidelijkheid en wat houvast. Ook bij twijfel over hoe ik op bepaalde situaties zou moeten reageren, kon ik altijd bij hen terecht voor raad.

Arbeidsongeschikt

Samenvatting:
Na een lange periode van arbeidsongeschiktheid, heb ik samen met mijn werkgever een re-integratieplan opgesteld. Aan het einde van mijn re-integratietraject kon ik voor 100% bij een opdrachtgever van mijn werkgever werken als gedetacheerde medewerker. Ik vond het logisch dat hierop mijn WIA-uitkering* van het UWV zou worden stopgezet en dat ik weer salaris zou ontvangen. Mijn werkgever stelde zich echter op het standpunt dat ik niet op mijn oude niveau functioneerde en verlaagde mijn salaris zonder overleg. Het werd tijd om hulp van een juridisch adviseur te vragen. De juridische adviseur van VHP2 heeft mij begeleiding gegeven bij elke stap en geholpen om bij mijn werkgever mijn oude functieniveau en salaris terug te krijgen, zonder een rechtszaak te beginnen! Nu ben ik nog steeds 100% werkzaam, maar bij een nieuwe werkgever, in een hogere functie! Dankzij begeleiding van de VHP2 adviseur heb ik de juiste stappen genomen om mijn leven in orde te krijgen en mijn toekomst wat werk betreft veilig te stellen.

Nadat ik hersteld was van mijn ziekte heb ik erg mijn best gedaan om snel te re-integreren om mijn eigen werk uit te voeren. Zo heb ik zelf een nieuwe opdracht geregeld bij een klant. Ik was trots op deze prestatie en vond het teleurstellend dat ik door mijn werkgever zo slecht werd behandeld.

Casus:
Na een lange periode van arbeidsongeschiktheid vanwege een levensbe-dreigende ziekte, begon ik een aantal jaren geleden weer mijn werkzaam- heden op te bouwen. Doel was re-integratie in mijn eigen functie. De op- bouw van werkzaamheden werd uitgevoerd volgens het re-integratieplan, dat was opgesteld in samenwerking met mijn werkgever. Tijdens het reïntegratieproces was ik geregistreerd bij het UWV als 100% arbeidsongeschikt en ontving ik alleen een WIA-uitkering*. Toen ik aan het einde van traject weer 100% bij een opdrachtgever van mijn werkgever kon werken, als gedetacheerde medewerker, heb ik deze wijziging bij UWV gemeld en vervolgens is mijn uitkering stop gezet. Ik vond het logisch dat ik, nu ik weer 100% aan het werk kon, geen uitkering meer zou ontvangen maar gewoon weer salaris. Dat heb ik ook bij mijn werkgever gemeld. Na deze melding stelde mijn werkgever zich op het standpunt dat ik niet in mijn eigen functie geïntegreerd was en dat ik niet op mijn oude niveau functioneerde. Dit standpunt werd ingenomen zonder enig overleg met UWV of met mij. Bovendien liet mijn manager mij weten dat zij mijn functioneringsniveau en salaris opnieuw wilden beoordelen, en dat zij mij op dat moment alvast drie functieniveaus lager zouden indelen en mijn salaris met €500 zouden korten.
De eerste twee maanden wilde mijn werkgever overigens helemaal geen salaris betalen en heb ik met veel moeite twee keer een voorschot kunnen krijgen, dat aanzienlijk minder was dan mijn reguliere salaris. Let wel, ik had gewoon een vast contract met deze werkgever en ik was niet ontslagen tijdens mijn ziekte.
Ik heb zelf de nieuwe opdracht geregeld bij een klant en was heel trots op mijn prestatie. Het was dan ook heel teleurstellend dat ik op een dergelijke manier door mijn werkgever werd behandeld na een succesvolle re-integratie. Mijn werkgever veronderstelde dat zij het recht had om mijn arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Ik was het daarmee niet eens. Het werd tijd om hulp van een juridisch adviseur vragen. Ik was al een tijdje lid van VHP2 en heb hun kantoor gebeld en gevraagd of zij mij konden helpen. Ik was heel aangenaam verrast door de snelheid van de reacties en betrokkenheid van de mensen. Ik kon mijn ingewikkelde en lange verhaal kwijt en heb direct advies gekregen over welke stappen ik zelf moest ondernemen en wat de VHP2 voor mij kon betekenen.
De juridische adviseur heeft mij begeleiding gegeven bij elke stap en bij het opstellen van iedere brief. Ik vond het heel prettig om met haar samen te werken. Zij heeft mij geholpen bij de zaken met het UWV en om bij mijn werkgever mijn oude functieniveau en mijn salaris terug te krijgen, zonder een rechtszaak te beginnen. Zij heeft mij ook geadviseerd om toch weer te gaan solliciteren. Omdat ik wat meer zelfvertrouwen had gekregen, ben ik dat ook werkelijk gaan doen.
Nu is het bijna een jaar geleden en er is veel veranderd in mijn leven. Ik ben nog steeds 100% werkzaam bij een nieuwe werkgever. Bovendien ben ik in een hogere functie geplaatst! Dankzij begeleiding van de VHP2 adviseur heb ik de juiste stappen genomen om mijn leven en werk op orde te krijgen.
Bij deze wil ik graag VHP2 bedanken voor de hulp, ondersteuning, advies en gewoon, het luisterende oor. Ik stel het erg op prijs.

Generatiekloof

Samenvatting:
Na vier jaar te hebben gewerkt in een senior functie op een technische afdeling, werd ik gevraagd om Sales Manager te worden. Deze nieuwe, voor mij aantrekkelijke functie, had meer verantwoordelijkheden. Hoewel het management mij volledig steunt, bleek het lastig om mijn oudere collega’s – meest vijftigers - te winnen voor mijn aanpak. Een coachtraject bood uitkomst.

Casus:
Sinds 2008 werk ik bij een bedrijf van ca. 200 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 50. Hoewel ik ben aangenomen als ingenieur op een technische afdeling, heb ik al snel aangegeven meer richting Sales te willen gaan. Ook heb ik actief interesse getoond in een functie met meer verantwoordelijkheden. Mijn werk werd steeds als zeer goed beoordeeld en ik ben relatief snel bevorderd tot een senior functie. Niet veel later werd ik gepolst voor werk in de commerciële hoek. Dat was precies wat ik wilde en dus zat ik met een kleine vier jaar werkervaring in een traject om Sales Manager te worden.In mijn werkwijze en motivatie word ik door zowel CEO als management gesteund en voel ik me zeer gewaardeerd. Op de werkvloer is het echter een lastig traject gebleken om aan mijn gedrevenheid op effectieve wijze uiting te geven, te midden van relatief oude werknemers. Mijn houding en werkwijze worden blijkbaar als verwarrend en verstorend ervaren. Ik merk duidelijk dat ik mensen uit hun comfortzone trek. Dat doe ik omdat ik sterk geloof dat het de juiste weg vooruit is. Dit veroorzaakt echter veel weerstand bij mensen die ‘het altijd al zo deden’ en prat gaan op hun ervaringen uit het verleden.

Daarnaast spelen er intern een aantal politieke zaken vanwege enkele reorganisatierondes. De te volgen werkwijze en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijker voor iedereen. Zo heb ik feitelijk een interne klantenrol als interface naar de buitenwereld waarbij ik tegelijk met de collega’s moet samenwerken richting die buitenwereld. Dit zorgt voor een continu spanningsveld waarbij ik èn de commerciële belangen en de interne collegiale belangen met elkaar moet laten rijmen. Om mijn effectiviteit intern te verhogen is mij door personeelszaken coaching aangeboden van Isense.

Na een zeer openhartig eerste gesprek, bleken mijn situatie, achtergrond en houding goed te categoriseren. De inzichten en tips die ik alleen al uit de eerste twee sessies heb gekregen, hebben vrijwel direct daarna vruchten afgeworpen. Ik ben meer en eerder gaan confronteren om kleine wondjes niet te laten ontsteken, en ik voel dat ik een betere kijk op mijn interactie met collega’s heb ontwikkeld. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik door deze sessie een stuk beter in mijn werk kan opereren. De bewustwording en de gereedschappen vanuit de coaching zijn nu al zeer waardevol gebleken.
(Naam bekend bij de VHP2, man, 35 jaar)

Zelfstandig ondernemerschap

Casus:
Ik werkte als senior consultant bij een grote Rijksdienst. Een leuke baan, zeker in het begin, die veel pionierskwaliteiten vroeg vanwege alle organisatorische veranderingen. Deze organisatorische veranderingen werden ingezet als tijdelijk, maar bleken gaande de rit van 6.5 jaar meer de norm. Dit maakte het werk lastig omdat het implementeren van de veranderingen niet van de grond kwam. Een frustrerende factor waar wij als medewerkers last van hadden omdat er maar geen stabiliteit tot stand kwam. Na 6 jaar en een burn-out verder was voor mij de maat vol en ik vroeg een overleg aan met mijn leidinggevende. We besloten tot een outplacement traject en coaching naar een nieuwe werksituatie met hulp van een loopbaanadviesbureau. Dit leidde tot de start-up van mijn eigen bedrijf en een bestaan als zelfstandig ondernemer.
Hoewel ik geen lid was van VHP2 heb ik hen de afgelopen twee jaar leren kennen als een integere en kundige vakorganisatie die juist in dit soort situaties – reorganisatie en outplacement - mensen uitstekend kan begeleiden. Ik kan iedereen met twijfels over zijn baan dan ook van harte aanbevelen om kennis te maken met de loopbaanadviseurs van VHP2 om met hen het gesprek aan te gaan!
(Naam bekend bij de VHP2, consultant, 48 jaar)