6 juni 2020

Algemene nieuwsbrief

De vrouwen van VHP2 weten wat ze willen!
VEEL: Het Job Finding Work Team VHP2
VHP2020, de VHP2 op koers voor de toekomst
Netwerkbijeenkomst 'Carrièrewendingen'
Netwerken
Verkiezing werknemerslid verantwoordingsorgaan (Philips Pensioenfonds)
Pensioencommissie VHP2
VCP-reactie op Miljoenennota 2017
Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief. Reageren: info@vhp2.nl
U ontvangt deze e-mail omdat u geabonneerd bent op deze nieuwsbrief.     
Copyright © VHP2 | Ruusbroeclaan 21 | 5611 LT Eindhoven | 040-2116 222 | info@vhp2.nl