3 juni 2020

Algemene nieuwsbrief

Op weg naar een nieuwe Cao door Co-creatie bij Philips

Kort geleden heeft de VHP2 met Philips een Cao-akkoord bereikt. Dat akkoord ligt nu ter instemming bij de leden voor.

We spraken in deze Cao alleen de salarisverhoging, de looptijd en noodzakelijke tekstwijzigingen af. 

Inhoudelijke onderwerpen zoals werkdruk, duurzame inzetbaarheid, etc. gaan we dit jaar middels Co-creatie verder uitwerken. Een onafhankelijke procesbegeleider gaat met ons de onderwerpen definiëren en goede procesafspraken met ons maken. Uiteraard gaan ook VHP2 leden in dat proces participeren. 

 

Het akkoord houdt in:

 1. Looptijd is 1-1-2017 tot en met 31-12-2017
 2. De lonen worden structureel verhoogd:
  - per 1-2-2017 met 0,5%
  - per 1-12-2017 met 1,5%
 3. De belangrijkste tekstaanpassingen zijn:
  - de systematiek van het variabel salaris wordt aangepast aan de global policy van Philips
  - de afspraken over de WW-financiering worden aangepast aan het advies van de STAR d.d. 24-11-2015
Jubileumuitkering bij NXP blijft ongewijzigd
VHP2020
VCP: gewoon arbeidscontract moet de norm zijn
Overname van Alcatel-Lucent door Nokia
Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief. Reageren: info@vhp2.nl
U ontvangt deze e-mail omdat u geabonneerd bent op deze nieuwsbrief.     
Copyright © VHP2 | Ruusbroeclaan 21 | 5611 LT Eindhoven | 040-2116 222 | info@vhp2.nl