Opzeggen

Het Lidmaatschap van de VHP2 eindigt op de laatste dag van de maand volgend op die waarin de schriftelijke opzegging (brief of email) is ontvangen, tenzij in de opzegging een later tijdstip is vermeld.