Verkiezing werknemerslid verantwoordingsorgaan
(Philips Pensioenfonds)

In november 2016 vinden verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het Philips Pensioenfonds plaats. Representatieve organisaties zoals de VHP2 worden in de gelegenheid gesteld om een kieslijst in te dienen met kandidaten. We hebben ondertussen een aantal van onze leden benaderd die volgens ons hiervoor geschikt zijn. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om deze verkiezing bij een bredere groep leden onder de aandacht te brengen zodat ook andere leden de kans krijgen om zich kandidaat te stellen.  

Het profiel voor de functie vind je hier.

De diverse organen van het pensioenfonds zijn tot nu toe vrij eenzijdig samengesteld (blanke oudere man). Daarom wil men binnen het pensioenfonds meer diversiteit bewerkstelligen. Om die reden roepen we met name vrouwen, jongeren en mensen met een andere etniciteit op om te reageren. We begrijpen dat je over zo’n verzoek niet dagelijks nadenkt. Voor vragen hierover kun je met Jörg Sauer (jorg.sauer@vhp2.nl / 06-52698581)contact opnemen.