VEEL! | het Job Finding Work Team VHP2

Hoogopgeleid en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Hoe kun jij als ervaren, hoogopgeleide werkzoekende in één keer je netwerk uitbreiden en je exposure vergroten naar interessante bedrijven, werving & selectie bureaus en detacheerders?
 
Het antwoord is: VEEL!
 
VEEL! is een operationeel netwerk van ervaren hoogopgeleide professionals die elkaars employability interactief vergroten. Wij hebben ruime werkervaring in Marketing, Management, Techniek en ICT. Via VEEL! kunnen geïnteresseerden (bedrijven, W&S bureaus, detacheerders) in één keer in contact komen met ons netwerk van ambitieuze professionals.
 
VEEL! staat voor Verbinden, Expertise, Ervaring, en Leiderschap. 

Verbinden

Wij leggen dwarsverbanden tussen disciplines en verbinden experts met elkaar. Wij delen onze netwerken.

Expertise

Door onze opgedane expertise implementeren wij snel, effectief oplossingen voor uitdagingen in onze vakgebieden.

Ervaring

Door onze ruime werkervaring zijn wij snel ingewerkt en breed operationeel inzetbaar ook op tijdelijke functies en projectmatige vacatures. Wij gaan nuchter om met problemen en komen met pragmatische oplossingen. Wij gaan graag nieuwe uitdagingen aan.

Leiderschap

Wij zijn ervaren seniors die leiding- en sturing geven aan projecten en organisaties. Wij kunnen uitstekend jongere medewerkers coachen en begeleiden.
 
Voor meer informatie bel met Casper Vaandrager 040-2116 222,
info @vhp2.nl en/of onze LinkedIn-groep.
 
Niet het vele is goed maar het goede is VEEL!

Informatie voor potentiële leden

Onze leden:
De leden van VEEL! zijn hoogopgeleid (HBO, WO) en ruim ervaren. Desondanks kan het lastig zijn om een interessante nieuwe uitdaging te vinden. Daarom is VEEL! opgericht: om elkaar te versterken!
N.B.: Lidmaatschap van de VHP2 is een voorwaarde voor deelname aan VEEL!
 
Doelmarkt:

 • Branches/bedrijven: industrie/productie, overheid, ICT, automatisering, management, techniek, consultancy, kennisinstellingen en ingenieursbureaus, adviesbureaus, audit bureaus
 • Intermediairs: werving & selectiebureaus en detacheringbureaus, recruiters
 • Omvang van organisaties: van MKB tot multinational

Kernactiviteiten:

 • Contact leggen met werving & selectiebureaus en detacheringbureaus
 • Netwerken, inclusief het verbinden en toegankelijk maken van elkaars netwerken
 • Tweewekelijkse bijeenkomsten t.b.v. het delen van ervaringen, competenties en ‘inspiring practices’
 • Zowel algemene als ‘to the point’ collegiale advisering (tevens ‘buddyschap’)
 • Contact leggen met potentiële werkgevers

Key-partners & resources:

 • De leden zelf en hun netwerk
 • W&S bureaus, detacheerders en recruiters
 • VHP2
 • Gelijksoortige netwerkgroepen

Meerwaarde voor key-partners:

 • Snel contact met een groep hoogopgeleide, ervaren professionals
 • Toegang tot een groot netwerk
 • Vergrote kans op vinden geschikte kandidaten voor vacatures
 • Geschikt voor het invullen van interim functies
 • Leden zijn snel beschikbaar

Meerwaarde voor leden:

 • Succesvol vergroten van je employability
 • Vergroten van elkaars netwerk
 • Klankborden (sparren), trainen, optimaliseren sollicitatie competenties
 • Creatief aanboren nieuwe mogelijkheden

Kosten:
Gratis voor VHP2 leden
 
Opbrengsten en voordelen:
Alleen kwalitatieve opbrengsten en voordelen, dus niet geldelijk
Bij succes wordt een traktatie bij de koffie gewaardeerd