Beëindiging van het dienstverband

Is de werkgever juridisch verplicht om een tijdelijk contract met een einddatum op te zeggen?

De wet zegt hierover het volgende: ‘…een overeenkomst eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken bij overeenkomst, bij de wet of door het gebruik aangegeven. Een tijdelijk contract kan gezien worden als een overeenkomst die eindigt ‘wanneer de tijd is verstreken bij overeenkomst’. Opzegging is dan alleen nodig als bij het aangaan van de overeenkomst is afgesproken dat opzegging plaats zal vinden.

Als je hierover vragen hebt of advies wenst neem dan contact met ons op.