BeŽindiging van het dienstverband

Kan de werkgever het dienstverband zomaar opzeggen?

Tenzij er sprake is van een dringende reden kan een werkgever de arbeids
overeenkomst niet rechtsgeldig doen eindigen enkel door het (schriftelijk)
opzeggen. Een werkgever dient hiervoor eerst toestemming te hebben van het UWV Werkbedrijf.