Doorwerken na je pensioengerechtigde leeftijd

Mag je doorwerken als je de AOW leeftijd hebt bereikt ?

Volgens het Burgerlijk Wetboek eindigt een arbeidsovereenkomst niet automatisch als een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als je blijft werken hoeft geen nieuwe arbeidsovereenkomst te worden aangegaan.

Sommige CAO's kennen een leeftijdsgrens. Als iemand boven die leeftijdsgrens uitkomt, moet deze persoon wel een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan. Dan kunnen bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst nieuwe loonafspraken gemaakt worden en deze hoeven niet volgens de CAO te zijn.
Als je weer in dezelfde functie gaat werken, mag geen proeftijd worden afgesproken.
Als AOW-gerechtigde ben je niet meer verzekerd voor WW, WAO en ZW. De werkgever hoeft daarbij geen premie voor werknemers- en volksverzekeringen af te dragen. Wel dient loonbelasting te worden betaald.

Als je hierover vragen hebt of advies wenst neem dan contact met ons op.