Overgang van ondernemingen

Wanneer is er sprake van een overgang van onderneming?

Indien er een economische eenheid met behoud van eigen identiteit overgaat ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of splitsing.

Als er sprake is van een overgang van onderneming gaan in beginsel alle rechten en plichten van de werknemers mee over. Uitgezonderd hierbij zijn de rechten en plichten rondom pensioen.