Vakantie

Kan de werkgever de werknemer verbieden om op vakantie te gaan?

De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen vakantie op te nemen. Op zijn minst mag de werknemer het aantal vakantiedagen opnemen waarop hij/zij minimaal recht heeft.

Volgens artikel 638 van het Burgerlijk Wetboek stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast in overeenstemming met de wensen van de werknemer, tenzij iets anders is geregeld in een (collectieve) overeenkomst of gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

Van gewichtige redenen is volgens de regering sprake wanneer het inwilligen van een verzoek om vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt.