Vakantiedagen opnemen

Wat gebeurt er als ik toch niet al mijn vakantiedagen heb kunnen opnemen?

Met ingang van 1 januari 2012 vervallen (wettelijke) vakantiedagen die u niet heeft opgenomen binnen 6 maanden. Vakantiedagen die u reeds voor 1 januari 2012 had opgespaard houden de eerder geldende verjaringstermijn van 5 jaar. De vervaltermijn van 6 maanden geldt niet voor bovenwettelijke vakantiedagen. Ten aanzien van deze dagen geldt wat in de cao of arbeidsovereenkomst is bepaald.

Als je hierover vragen hebt of advies wenst neem dan contact met ons op.